თბილისი, წერეთლის გამზირი 117ა
032 243 10 35
agronews@jrc.ge

აგროგარემო TV - დაარსდა 2019 წელს (ავტორიზაციის N BR-5058), შპს აგროკომუნიკატორის მიერ, რომლის დამფუძნებლები, პარტნიროები არიან: ააიპ „მაუწყებელთა ალიანსი“ და ,,ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი”.

სხვადასხვა გადაცემები ორიენტირებულია სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, კლიმატგონივრულ მეურნეობასა და გარემოსდაცვით საკითხებზე.

არხი ვრცელდება ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელების (მულტიპლექსი) მეშვეობით:

სამცხე -ჯავახეთის მულტიპლექსი,

ფოთი - შპს სამაუწყებლო კომპანია „მეცხრე ტალღა

ბათუმი - შპს „ტელეარხი 25"

ზუგდიდი - შპს დამოუკიდებელი ტელერადიოკომპანია „ოდიში"

ქუთაისი - შპს ტელერადიოკომპანია „რიონი”,

ჭიათურა - შპს სამაუწყებლო კომპანია ”იმერვიზია”

ხაშური - შპს ტელეკომპანია „დია”

რუსთავი, მარნეული, ბოლნისი - სს „ქვემო ქართლის ტელერადიოკომპანია"

თელავი - შპს ტელეკომპანია „თანამგზავრი”

გურჯაანი - შპს ტელეკომპანია „გურჯაანი”

ოზურგეთი - ააიპ თავისუფალი მედია სივრცე

აგრეთვე: სლიქტივის; მაგთისატისა და მაივიდეოს საშუალებით. სიგნალის გავრცელების სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებით, აუდიტორია თითქმის მთელი საქართველოს მოსახლეობას შეადგენს.