ახალქალაქი, თუმანიანის ქუჩა #36
(0361) 22 29 72
atv12@mail.ru

ტელეკომპანია ATV 12 2001 წელს დაარსდა. მისი იურიდიული სახელწოდებaა: არასამთავრობო ორგანიზაცია „ევრიკა“. ATV 12-ის მაუწყებლობა მე-12 მეტრულ არხზე (VHF 12) ვრცელდება და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტს და მის მიმდებარე ტერიტორიას მოიცავს.

არხს არ აქვს ინტერნეტ მაუწყებლობა. პოტენციური აუდირია  65 000 კაცს შეადგენს.

მის ეთერში გადის სომხურენოვანი გადაცემები. რომელთა უმეტესობასაც რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებული, სომხურ ენაზე ადაპტირებული პროგრამები წარმოადგენს. მაუწყებელს აქვს ადგილობრივი საინფორმაციო გამოშვება და სადისკუსიო პროგრამები.

არხზე, დაახლოებით, 10 ადამიანი მუშაობს.

ტელეკომპანიის დირექტორია ვარდან კტოიანი.