ჩხოროწყუ, ჭავჭავაძის #3
+995 0417 220089
+995 790 225102
tvkolxeti89@yahoo.com

ჩხოროწყუს ადგილობრივი მაუწყებელი - ,,კოლხეთი 89" მაუწყებელობს საკაბელო ქსელებითა და ,,აფხაზეთის ხმის" სიხშირული რესურსით. მისი დაფარვის ზონა წალენჯიხა  და მისი შემოგარენია. ტელეკომპანიის პოტენციური მაყურებლის რაოდენობა 35.000 კაცია.


„კოლხეთი 89-ზე“ გადის შემდეგი გადაცემები:

„ობიექტივი“ - საინფორმაციო გამოშვება;
„ფერმერის დღიური“ - გადაცემა სოფლის მეურნეობის შესახებ;
„საუბარი რელიგიაზე“ - გადაცემა რელიგიურ საკითხებზე;
„ჯიხას არქივიდან“ - საარქივო პროგრამა;
„ტატოს მინი სტუდია“ - საბავშვო გადაცემა.


ტელეკომპანია "კოლხეთი 89-ში" თვითრეგულირების მექანიზმი 2015 წლის სექტემბერში შეიქმნა. არხზე 10 ადამიანი მუშაობს.

ტელეკომპანიის ხელმძღვანელია ნერონ კაჭარავა.