ცხელი ხაზი
032 243 10 35

მარნეული TV

www.marneulitv.ge
მარნეული, 26 მაისის ქ. #3
0357 221592
martv2006@gmail.com

შპს "მარნეული TV" 2006 წლის 1 ივნისს დაარსდა.

არხზე ყოველდღიურად გადის საინფორმაციო გამოშვება, როგორც ქართული, ისე აზერბაიჯანულ ენაზე.

ტელეკომპანია "მარნეულში" თვითრეგულირების საბჭო 2013 წელს შეიქმნა. არხზე ამჟამად 11 თანამშრომელი მუშაობს.

მაუწყებლის დირექტორია შალვა შუბლაძე.

 

საბჭოს წევრები

  • ნონა სამხარაძე – წევრი; არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი
  • სალათინ სალახლი – ჟურნალისტი, წევრი
  • ეკატერინე ერაძე – საინფორმაციო სამსახურის უფროსი

განხორციელებული პრაქტიკები

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #