ცხელი ხაზი
032 243 10 35
სიახლეები
თვითრეგულირების მექანიზმები მაუწყებლებში - შეხვედრა ბათუმში
თვითრეგულირება რეგიონულ მაუწყებლებში - შეხვედრა ქუთაისის სტუდენტებთან
ტრენინგი თვითრეგულირების საბჭოს წევრებისათვის
ტრენინგი მაუწყებლების დირექტორებისათვის
რატომ თვითრეგულირება? - შეხვედრა ბორჯომის მოსახლეობასთან
თვითრეგულირების მექანიზმების გაძლიერება - შეხვედრა ზუგდიდში
თვითრეგულირების მექანიზმი მაუწყებლებში - შეხვედრა სამხედროებთან
თვითრეგულირების მექანიზმების წევრთა მეორე შეხვედრა - ინფორმაციის გაზიარება
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #