ცხელი ხაზი
032 243 10 35

რიონი

rionitv.com
ქუთაისი, ფალიაშვილის #2
+995 0 431 211252
rionitv@rionitv.com

შპს ტელერადიოკომპანია „რიონი“ 1986 წელს სტუდიის სახით დაარსდა. კომერციულ ტელევიზიად 1989 წლის 23 თებერვალს გაფორმდა. მაუწყებლობა კი იმავე წლის 7 მაისს დაიწყო. 1991 წლიდან დარეგისტრირდა როგორც ტელეკომპანია "რიონი." 

მისი გავრცელების არეალია ქუთაისი, სამტრედია, წყალტუბო, ვანი, თერჯოლა, ზესტაფონი, ბაღდადი, ხარაგაული და ტყიბულის რაიონი. 2009 წლის სექტემბრიდან “რიონი” მაუწყებლობს ინტერნეტითაც. პოტენციური მაყურებლის რაოდენობა, საშუალოდ, 700.000-ია. 

ტელეკომპანია "რიონში" თვითრეგულირების საბჭო 2009 წლის 1 მაისს შეიქმნა.

ტელევიზიის დირექტორია თამარ ღვინიანიძე. 

საბჭოს წევრები

  • ნინო ნებიერიძე – საბჭოს თავმჯდომარე
  • მაკა გასაშვილი – ჟურნალისტი, წევრი
  • მეგი ზოსიაშვილი – ჟურნალისტი, წევრი

განხორციელებული პრაქტიკები

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #